Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cyllidebau

Dolenni perthnasol

Mae Cymru’n cael dyraniad cyllideb gan Lywodraeth y DU.

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cyllidebau Llwyodraeth Cymru.

Nid oes unrhyw swyddi gwag o'r math hwn ar hyn o bryd