Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Prosiectau wedi eu cymeradwyo a syniadau mewn datblygiad

Dolenni perthnasol

Mae'r adran yma yn cynnwys rhestr o'r buddiolwr, enwau yr gweithrediadau ac y dyraniad o gyllid cyhoedd (Ewropeaidd a Chenedlaethol)
Caiff y rhaglen hon ei hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru o dan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Manylion prosiectau y mae cyllid yr UE wedi cael ei gymeradwyo ar eu cyfer ac sydd wedi eu cyhoeddi’n ffurfiol.
Mae manylion cynigion prosiect sydd gennym ar y cam ‘cynllun busnes’ ar gael hefyd.  
 
Mae modd adolygu’r cynnydd ar y Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru, sy’n cynnwys perfformiad cyffredinol prosiectau sydd wedi cael eu cymeradwyo, o ran bodloni targedau rhaglenni, ar ein tudalennau ar Gynnydd Rhaglenni 2014-2020.

Lawrlwytho Dogfen

MS Excel (MFS)
Prosiectau wedi 2019 (Maint ffeil: 59KB)