Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwerthusiadau ymchwil

Adroddiadau gweithredu blynyddol 2017

13/12/18
Mae adroddiadau gweithredu blynyddol yn ymwneud â chyflawni a llwyddiannau’r rhaglenni ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.
 

Diweddariad o Rag-asesiad Cronfa Fusnes Cymru

19/11/18
Adroddiad Terfynol - Gorffennaf 2018
 

Crynodebau Ymchwil Cronfeydd Strwythurol: Ionawr 2018 – Mehefin 2018

15/11/18
Crynodeb o adroddiadau ymchwil rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2014-2020 yng Nghymru.
 

Crynodebau Ymchwil Cronfeydd Strwythurol: Hydref - Rhagfyr 2017

10/09/18
Crynodeb o adroddiadau ymchwil rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2014-2020 yng Nghymru.
 

Arolwg Cyfranogwyr Cronfa Gymdeithasol Ewrop

02/01/18
Dyma arolwg ar gyfer pobl sydd wedi derbyn hyfforddiant neu gymorth a ariannwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.
 

Adroddiadau gweithredu blynyddol 2016

02/11/17
Mae adroddiadau gweithredu blynyddol yn ymwneud â chyflawni a llwyddiannau’r rhaglenni ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.
 

Adroddiadau gweithredu blynyddol 2015

23/10/17
Mae adroddiadau gweithredu blynyddol yn ymwneud â chyflawni a llwyddiannau’r rhaglenni ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.
 

Offerynnau ariannol

29/01/15
Mae offerynnau ariannol yn fodd effeithiol o ddefnyddio adnoddau polisi cydlyniant fel eu bod yn bodloni amcanion Strategaeth Ewrop 2020.
 

Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb Cronfeydd Strwythurol Ewrop

28/01/15
Mae'r Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb wedi sicrhau bod y broses ddatblygu, cynllunio a gweithredu ar gyfer Rhaglenni Ewropeaidd 2014-2020 yn hygyrch i bawb sy'n gymwys i elwa arnynt.
 

Asesiadau Amgylcheddol Strategol

27/01/15
Mae asesiadau amgylcheddol strategol yn nodi’r effeithiau amgylcheddol sylweddol sy’n debygol o godi o weithredu’r rhaglen, a sicrhau yr ystyrir agweddau amgylcheddol ac eraill yn effeithiol.
 

Gwerthusiadau ex-ante

27/01/15
Cwblhawyd gwerthusiadau ex ante fel rhan o’r broses ar gyfer datblygu rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.