Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwobrau Cronfeydd yr UE 2018

Arddangos llwyddiannau prosiectau wedi'u hariannu gan yr UE yng Nghymru.
Cyhoeddwyd enillwyr y gwobrau yn ein digwyddiad blynyddol yng Nghaerdydd ar 5 Rhagfyr 2018 gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford.
 

Categorïau 

Prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Categori 1: Mentor Gorau

Dathlu llwyddiant mentoriaid sydd wedi manteisio ar gyfleoedd a grëwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, gan fynd cam ymhellach i helpu pobl i ddatblygu sgiliau newydd, cael swydd neu ddod o hyd i lwybr gyrfa newydd. 

Enillwyr:

Mentor Gorau: Rhanbarth y De-ddwyrain
Kirsty, Hyfforddiaethau, Caerdydd

Mentor Gorau: Rhanbarth y De-orllewin
Suzanne, Cymunedau at Waith Abertawe

Mentor Gorau: Rhanbarth y Canolbarth a Gogledd Cymru
Larry, Cyfle Cymru

 

Prosiectau ERDF

Categori 2: Prosiect treftadaeth ddiwylliannol gorau

Dathlu prosiectau arloesol o ansawdd uchel, sydd wedi gwella'n sylweddol seilwaith ffisegol neu amgylchedd Cymru drwy dreftadaeth ddiwylliannol.
 
Enillydd: Lido Ponty - Lido Cenedlaethol Cymru