Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Horizon 2020

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhaglen Horizon 2020, sy’n werth dros €70 biliwn, yw rhaglen ymchwil ac arloesi fwyaf erioed yr Undeb Ewropeaidd (UE).

Mae'n galluogi sefydliadau Cymru i fod ar flaen y gad yn y byd ymchwil ac arloesi rhyngwladol, ac i gydweithio gyda’r prif sefydliadau ar draws Ewrop a'r byd.

Mae Horizon 2020 ar agor ar hyn o bryd, gyda'r holl geisiadau llwyddiannus a wneir tra bod y DU yn rhan o'r UE yn cael eu gwarchod dan warant Llywodraeth y DU.  

Mae sefydliadau Cymru wedi llwyddo i ennill ychydig dros €100m o gyllid Horizon 2020 ers dechrau'r rhaglen.  Mae hyn wedi golygu 255 cyfranogiad a dros 2,800 enghraifft o gydweithio rhyngwladol.

Sut i wneud cais

Gellir gweld y manylion llawn ar wefan Horizon 2020 (dolen allanol), gan gynnwys gwybodaeth am yr amrywiol raglenni gwaith.

Rhaid i chi wneud cais ar gyfer cyllid Horizon 2020 drwy’r Porthol Cyfranogwyr (dolen allanol).

Mae Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru ar gael i gynorthwyo'r holl sefydliadau yng Nghymru sy'n gwneud neu'n ystyried gwneud cais am gyllid ar gyfer ymchwil ac arloesi gan yr Undeb Ewropeaidd. Ceir rhagor o wybodaeth yn y ddogfen  ‘Sut y gall yr Uned Horizon 2020 eich helpu chi’ isod.

Gweler tudalen SCoRE Cymru i gael  gwybodaeth am gymorth ariannol i sefydliadau yng Nghymru

Horizon Ewrop – y rhaglen fframwaith ymchwil ac arloesi nesaf

Ar 7 Mehefin 2018, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei gynigion ar gyfer Horizon Ewrop, sy’n olynu Horizon 2020. Mae’r ddogfen a rhagor o wybodaeth am y rhaglen newydd i’w cael yma.
 
Mae Papur Sefyllfa Llywodraeth Cymru ar Raglen Fframwaith 9 i’w gael yn y dogfennau i’w lawrlwytho isod.

Horizon 2020 Arbenigedd yng Nghymru

Mae grŵp o werthuswyr cofrestredig ac arbenigwyr cyffredinol yn cwrdd yn rheolaidd i rannu arbenigedd gyda chymuned Horizon 2020 yng Nghymru. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn y dogfennau sydd i’w lawrlwytho isod.

Os oes gennych arbenigedd, a hoffech ymuno â’r grŵp, mae croeso i chi gysylltu: Horizon2020@llyw.cymru

Gall y sefydliadau isod gynnig rhagor o wybodaeth am arian ar gyfer ymchwil ac arloesi:

Digwyddiadau

Mewn cydweithrediad gyda'n partneriaid, mae Uned Horizon 2020 yn darparu digwyddiadau, gweithdai a hyfforddiant penodol. 

 

Os hoffech drefnu digwyddiad neu hyfforddiant, cysylltwch â'r Uned: Horizon2020@llyw.cymru

Cylchlythyr

Cofrestrwch i gael ein e-Gylchlythyr sy’n rhoi’r newyddion diweddaraf am Horizon 2020 yng Nghymru: Horizon2020@llyw.cymru

Dilynwch ni ar Twitter: @WEFOCymru