Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

SCoRE Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Canllaw SCoRE Cymru.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cefnogi Ymchwil ac Arloesi Cydweithredol yn Ewrop

Mae SCoRE Cymru yn rhoi cymorth ariannol i sefydliadau yng Nghymru sydd am gymryd rhan yn rhaglenni ymchwil ac arloesi fel Horizon 2020. Mae hyn yn cynnwys:

• costau teithio mewn perthynas â chyfarfod partneriaid posibl neu gyfredol a mynd i ddigwyddiadau pwysig (hyd at £1,000 i bob taith)

• costau datblygu cynnig, gan gynnwys llunio cynnig, cyngor cyfreithiol/technegol penodol neu ymchwil i'r farchnad/effaith (hyd at £10,000)

Addasu lefelau’r cymorth grant a gynigir

Am gyfnod cyfyngedig, mae uchafswm y cyfraddau grant sydd ar gael drwy SCoRE Cymru wedi cynyddu. Mae’r trothwyon gwreiddiol ar gyfer grantiau i’w gweld yn fersiwn 3 yr adran Canllawiau a Chwestiynau Cyffredin sydd ar gael o’r adran lawrlwytho dogfennau isod, ac mae’r newidiadau dros dro i’r trothwyon wedi’u hamlygu isod.

Categori
Uchafswm Grant  Uchafswm cyfradd grant
Teithio  
Busnes Bach a Chanolig (BBaCh)  £1,000  100%
Sefydliad Addysg Uwch (SAU)  £1,000  (50%)  75%
SAU sy’n mynychu gyda phartner BBaCh o Gymru  £1,000  (75%)  100%
Sefydliad arall sy’n mynychu gyda phartner BBaCh o Gymru neu SAU o Gymru  £1,000  (50%)  75%
Datblygu cynnig    
Partner cydlynol, cais cyntaf  £10,000  75%
Partner cydlynol, nid cais cyntaf   £10,000  (50%)  75%
Nid partner cydlynol, cais cyntaf  £5,000  75%
Nid partner cydlynol ac nid cais cyntaf  £5,000  (50%)  75%
Ar gyfer cais Offeryn BBaCh Cam 1   £5,000  75%
Ar gyfer trafodaethau a chytundeb consortiwm  £5,000  50%


I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Uned Horizon 2020 ar: Horizon2020@llyw.wales