Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Canllawiau a chyhoeddiadau ar gyfer rhaglenni 2007-2013

Dolenni perthnasol

Mae’r adran hon yn cynnwys adroddiadau gwerthuso ar gyfer prosiectau sy’n cael eu hariannu trwy gronfeydd strwythurol.
Yn yr adran hon ceir adroddiadau gwerthuso ar gyfer rhaglenni a ariennir gan yr UE.
Mae rhaglenni ar gael ar gyfer pob un o Raglenni Cydgyfeirio a Rhaglenni Cystadleurwydd Rhanbarthol a Chyflogaeth ERDF ac ESF.
Mae amrywiaeth o ddeunyddiau canllaw ar gael, a bu’r rhain o gymorth wrth roi rhaglenni 2007-13 ar waith.