Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Rhaglenni Gweithredol 2007-2013

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae rhaglenni ar gael ar gyfer pob un o Raglenni Cydgyfeirio a Rhaglenni Cystadleurwydd Rhanbarthol a Chyflogaeth ERDF ac ESF.
Mae ein rhaglenni gweithredol yn amlinellu sut caiff buddsoddiadau eu blaenoriaethu yn unol â dadansoddiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol o anghenion a chyfleoedd y rhanbarth. Maent yn tynnu sylw at feysydd gweithgarwch cymwys yn unol â Rheoliadau’r Cyngor a’r Comisiwn Ewropeaidd.