Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Pwyllgor Monitro Rhaglenni 2007-2013

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r pwyllgor hwn wedi helpu i sicrhau bod cronfeydd yr UE yn cael eu darparu’n effeithiol yng Nghymru.

Mae Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru Gyfan (PMC), a gadeiriwyd gan Mick Antoniw AC, yn gyfrifol am fonitro a gweithredu Rhaglenni Cydgyferio a Chystadleurwydd Rhanbarthol (ERDF a ESF) 2007-2013 yng Nghymru.

Cynhaliwyd y cyfarfodydd 3- 4 gwaith y flwyddyn.  I gael copïau o gofnodion a phapurau unrhyw gyfarfod blaenorol nad ydynt ar gael yma, cysylltwch â: PMCSecretariatWEFO@wales.gsi.gov.uk