Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Prosiectau a ariannwyd gan yr UE 2007-2013

Rhwng 2007-13 cafodd 290 o brosiectau gyfanswm o £1,979,025,442 o gyllid Ewropeaidd drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. 

Ceir manylion am yr holl brosiectau yn ein cronfa ddata isod.

Meini prawf chwilio

Ardaloedd Rhanbarthol

Dewiswch o leiaf un maes o'r rhestr isod

Nodyn: Gall prosiectau ymddangos mewn mwy nag 1 maes

Didoli canlyniad