Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

WEFO Ar-lein

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Mewngofnodi i WEFO Ar-lein.

Dolenni perthnasol

Yn 2014–2020, bydd Cymru yn elwa ar dros £2bn o fuddsoddiad o Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.
Mae cyfres o ganllawiau ar gael i’ch helpu i sicrhau eich bod yn datblygu’ch prosiect, a’i gyflwyno, yn unol â gofynion y rhaglenni, y Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd a rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd ar werthuso, archwilio a chyhoeddusrwydd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gallwch ddefnyddio WEFO Ar-lein i gyfathrebu â ni a rhannu gwybodaeth am eich prosiect.

I gael canllawiau ar ddefnyddio WEFO Ar-lein, cysylltwch â:  WEFO.PPIMS@llyw.cymru

Am gymorth gyda chofrestru ar-lein gyda WEFO, gweler y ddogfen sydd ynghlwm ‘Cofrestru eich Sefydliad ar WEFO Ar-lein’

Gallwch weld statws presennol eich prosiect a phrosesu taliadau’n gyflym ac yn hawdd.

Diweddariadau newydd

  • Ni fydd WEFO Ar-lein ar gael rhwng 07:00 ar 4 Gorffennaf 2019 a 07:00 8 Gorffennaf 2019.  Ond, mae’n bosibl y bydd ar gael ychydig yn gynharach.
  • Mae WEFO Ar-lein wedi’i brofi gan ddefnyddio systemau gweithredu Windows 7, Windows 10, Mac 10.14 a’r porwyr canlynol: Firefox V65, Internet Explorer V11, Safari V12, Edge 17 a Chrome fersiwn 68 a 72. Os nad ydych yn defnyddio’r porwyr hyn, mae’n bosibl y byddwch yn cael problemau wrth ddefnyddio WEFO Ar-lein.

Mewngofnodi i WEFO Ar-lein

Mae defnyddwyr cyfredol yn mewngofnodi drwy WEFO Ar-lein (dolen allanol).

Mae WEFO Ar-lein ar gael rhwng 7am a chanol nos Bydd defnyddwyr yn cael eu hallgofnodi o'r system yn awtomatig ganol nos a byddant yn colli unrhyw ddata nad oeddent wedi’i arbed cyn hynny.

Gall defnyddwyr newydd gysylltu â ni er WEFO-Communications@llyw.cymru neu 0845 010 3355 mwyn cofrestru Mynegiant o Ddiddordeb.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Newid Cyfrinair (Maint ffeil: 657KB)
PDF Document (MFS)
Anghofio’ch Cyfrinair (Maint ffeil: 611KB)