Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Canllawiau WEFO ar-lein

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Canllawiau WEFO Ar-Lein.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dyma ganllawiau i’ch helpu i ddefnyddio WEFO Ar-lein.

I gael canllawiau ar ddefnyddio WEFO Ar-lein, cysylltwch â: WEFO.PPIMS@llyw.cymru