Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Telerau ac amodau WEFO Ar-lein

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Canllawiau WEFO Ar-Lein.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r dogfennau canlynol yn gosod telerau a’r amodau WEFO Ar-lein.

Drwy gofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo wrth y telerau a’r amodau hyn, ac yn derbyn yr ymwadiadau a’r terfynau rhwymedigaeth ynddynt.

A fyddech cystal â darllen y telerau’n ofalus cyn cofrestru i ddefnyddio WEFO Ar-lein drwy’r wefan Porth Llywodraeth. Ni ddylech barhau â’r broses gofrestru os nad ydych am gael eich rhwymo wrth y telerau a’r amodau hyn.