Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Rheoli arian cyhoeddus Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dylai pawb sy’n gweithio yn y gwasanaethau cyhoeddus fod yn ymwybodol o’r angen i reoli a defnyddio adnoddau cyhoeddus yn gyfrifol ac er budd y cyhoedd.
Mae ‘Rheoli arian cyhoeddus Cymru’ yn nodi’r fframwaith a’r egwyddorion y mae’n rhaid eu cymhwyso yn Llywodraeth Cymru, y cyrff a noddir ganddi, y GIG yng Nghymru, ei chomisiynwyr, Cyngor y Gweithlu Addysg, Estyn ac is-gyrff Llywodraeth Cymru.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Rheoli arian cyhoeddus Cymru (Maint ffeil: 544KB)