Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dull strategol Llywodraeth Cymru o fuddsoddi mewn seilwaith.

Nod y Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru yw manteisio i'r eithaf ar wariant cyfalaf Cymru gan ddefnyddio adnoddau sydd eisoes yn bodoli ac adnabod a sicrhau ffynonellau cyllid ychwanegol a ffyrdd newydd ac arloesol o dalu am ein buddsoddiadau mewn seilwaith.

Rydym yn defnyddio'r Cynllun Buddsoddi wrth wneud penderfyniadau ynghylch buddsoddi, i sicrhau'r effaith fwyaf a manteision hirdymor i Gymru. 

Cyhoeddwyd adolygiad canol cyfnod o’r cynllun ym mis Mai 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at WIIPMailbox@gov.wales