Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cyfiawnder

Cyfrifoldeb Llywodraeth y DU yn bennaf yw gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, ond mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldebau a diddordebau hefyd yn y maes.

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Mae Uned Dribiwnlysoedd Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am weinyddu nifer o dribiwnlysoedd sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch cymhwyso’r gyfraith yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth am y tribiwnlysoedd hyn ar gael yn Cyfraith Cymru (dolen allanol).

Rydym hefyd yn gweithio gyda’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a’i hasiantaethau, megis Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi a’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr, ar agweddau eraill ar gyfiawnder yng Nghymru.