Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Y Rhaglen ddeddfwriaethol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y Rhaglen ddeddfwriaethol.

Cynnwys y Rhaglen Ddeddfwriaethol yw'r cyfreithiau sy'n cael eu datblygu a'u cynnig gan Lywodraeth Cymru i helpu i gyflawni'r Rhaglen Lywodraethu.

Bydd y Prif Weinidog yn rhoi amlinelliad o flaenoriaethau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru am y flwyddyn nesaf yn ei ddatganiad blynyddol.

Datganiad deddfwriaethol 2018-19 (gwefan allanol)

Datganiad deddfwriaethol 2017-18 (gwefan allanol)

Datganiad deddfwriaethol 2016-17 (gwefan allanol)