Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Offerynnau statudol lleol drafft

Mae offerynnau statudol lleol drafft yn ffurfiau ar is-ddeddfwriaeth sy'n cael ei gwneud gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru drwy gyfrwng offerynnau statudol lleol eu natur.