Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cynllun Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain o Fagwyr) i fan i'r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-Bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain o Fagwyr)) (Diwygio) (Rhif 2) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Cynllun hwn yn diwygio Cynllun Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i’r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr)) 201-.

Bydd y Cynllun hwn yn lleihau lled y ddyfrffordd fordwyol o’r enw Junction Cut o fewn Dociau Casnewydd fel y nodir yn Atodlen 3 i’r Prif Gynllun i isafswm lled o 11 o fetrau.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Diwygio (Rhif 2) 201- (Maint Ffeil: 197KB)
Adobe PDF document
Diwygio (Rhif 2) 201- Cynllun (Maint Ffeil: 1.2MB)