Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cynllun Lledu Traffordd yr M4 - Cyffordd 29 (Cas-bach) i Gyffordd 32 (Coryton): Hysbysiad Penderfyniad ar Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol

Mae'r prosiect yn ymwneud â lledu ar lein ddarn 13 km (8 milltir) o draffordd ddwy-lôn ddeuol i fod yn ddarn tair-lôn deuol i'r gogledd o Gaerdydd drwy dirlun gweddol wledig ac wedi’i ffinio â thir amaethyddol a choetir.