Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Hysbysiad - Gorchymyn Traffordd yr M4 (Gwaith Lledu o Gyffordd 29 (Cas-bach) i Gyffordd 32 (Coryton)) (Ffyrdd Ymyl) 200-

Gorchymyn o dan adrannau 18, 125 a 268 o Ddeddf Priffyrdd 1980