Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Atodlen - Gorchymyn Traffordd yr M4 (Gwaith Lledu o Gyffordd 29 (Cas-bach) i Gyffordd 32 (Coryton)) (Ffyrdd Ymyl) 200-

Daw'r Cynllun hwn i rym ar .... 200- a'i enw fydd Cynllun Traffordd yr M4 (Slipffyrdd Cyffordd 30 (Pen-twyn)) (Peri bod Ffordd yn dod yn Gefnffordd) 200-.