Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd I Lan Conwy (A470) (Gwelliant Llanrwst I Hafod, Ffyrdd Ymyl) 200-

Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar .... 2006. Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lanconwy (A470) (Gwelliant Llanrwst i Hafod, Ffyrdd Ymyl) 200-.