Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Prynu Gorfodol Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cefnffordd Llundain I Abergwaun (A40) Gwelliant Penblewyn I Barc Slebets) 200-

Prynu Gorfodol Tir A Hawliau Newydd Rhwng Penblewyn A Pharc Slebets, Sir Benfro.