Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Caersws I Fachynlleth (yr A489) Troetffordd/Ffordd Feiciau Gyfun) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Gorchmyn ddraft hwn, os caiff ei wneud, yn awdurdodi'r adeiladu troetffordd/ffordd feiciau gyfun yng Nghymuned Penegoes yn Sir Powys.

Ei enw yn Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Caersws I Fachynlleth (yr A489) Troetffordd/Ffordd Feiciau Gyfun) 201-.