Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cefnffordd Castell-Nedd I'r Fenni (Yr A465) A Chefnffordd Man I'r Dwyrain O Abercynon I Fan I'r Dwyrain O Ddowlais (Yr A4060) A Chefnffordd Caerdydd I Lanconwy (Yr A470) (Bryn-Mawr I Dredegar) (Ffyrdd Ymyl) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Gorchymyn drafft hwn, os caiff ei wneud, yn awdurdodi’r newidiadau sydd angen eu gwneud i briffyrdd lleol a mynedfeydd preifat mewn cysylltiad â’r Gwelliant arfaethedig i gefnffordd yr A465 rhwng Bryn-mawr i Dredegar ym Mwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

Ei enw yn Gorchymyn Cefnffordd Castell-Nedd I'r Fenni (Yr A465) (Deuoli O'r Fenni I Hirwaun A'r Ffyrdd Ymuno Ac Ymadael) A Chefnffordd Man I'r Dwyrain O Abercynon I Fan I'r Dwyrain O Ddowlais (Yr A4060) A Chefnffordd Caerdydd I Lanconwy (Yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Bryn-Mawr I Dredegar) (Ffyrdd Ymyl) 201-.