Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd – Y Fenni (A465) (A4060) (A470) (Ffyrdd Cysylltu) 1999 (Bryn-mawr i Dredegar) Ffyrdd Cysylltu 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn drafft hwn, os caiff ei wneud, yn caniatáu i ddarnau newydd o gefnffordd gael eu hadeiladu, gwelliannau ar linell, ac i statws cefnffordd gael ei dynnu oddi ar ddarnau o gefnffordd yr A465 sydd wedi’u disodli, rhwng Bryn-mawr a Thredegar ym Mwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Castell-Nedd I'r Fenni (Yr A465) (Deuoli O'r Fenni I Hirwaun A'r Ffyrdd Ymuno Ac Ymadael) A Chefnffordd Man I'r Dwyrain O Abercynon I Fan I'r Dwyrain O Ddowlais (Yr A4060) A Chefnffordd Caerdydd I Lanconwy (Yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Bryn-Mawr I Dredegar)) 201-.