Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Castell-Nedd i'r Fenni (yr A465) (Deuoli o'r Fenni i Hirwaun a'r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn drafft hwn, os caiff ei wneud, yn caniatáu i ddarnau newydd o gefnffordd gael eu hadeiladu, gwelliannau ar linell, ac i statws cefnffordd gael ei dynnu oddi ar ddarnau o gefnffordd yr A465 sydd wedi’u disodli, rhwng Gilwern a Bryn-mawr.

Ei enw yn Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Castell-Nedd i'r Fenni (yr A465) (Deuoli o'r Fenni i Hirwaun a'r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Chefnffordd Man i'r Dwyrain o Abercynon i Fan i'r Dwyrain o Ddowlais (yr A4060) A Chefnffordd Caerdydd i Lanconwy (yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Gilwern i Fryn-mawr)) 201- .