Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cefnffordd Llundain I Abergwaun (A40) (Ffyrdd Ymyl Gwelliant Penblewyn I Barc Slebets) 200-

Awdurdodir Cynulliad Cenedlaethol Cymru i adeiladu’r bont newydd a bennir yn Atodlen 3 i’r Gorchymyn hwn fel rhan o welliannau’r gefnffordd.