Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cefnffordd Caerdydd I lan Conwy (A470) Gwelliant Llanrwst I hafod

Enw'r Gorchymyn hwn yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru Gorchymyn Prynu Gorfodol (Cefnffordd Caerdydd i Lanconwy (A470) Gwelliant Llanrwst i Hafod) 200-