Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Traffordd Yr M4 (Cyffordd 23 (Man I’r Dwyrain O Fagwyr) I Fan I’r Gorllewin O Gyffordd 29 (Cas-Bach) A Ffyrdd Cysylltu) A Thraffordd Yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man I’r Dwyrain O Fagwyr)) A Chefnffordd Llundain I Abergwaun (Man I’r Dwyrain O Fagwyr I Gas-Bach)) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Prynu Gorfodol Tir A Hawliau Newydd.

Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried rhoi prosiect ar waith i adeiladu adran newydd o draffordd yr M4 i’r de o Gasnewydd, gan gynnwys gwaith ar-lein ac all-lein a gwelliannau i’r ffyrdd ymyl.