Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Hysbysiad o Fwriad i Brynu yn Orfodol Dir Sy'n Ffurio Rhan o Gomin a Hawliau ar Dir Sy'n Ffurio Rhan O Gomin, Tir a Adnabyddir Fel Rhan O Flaendraethau Afon Ebwy Ac Afon Wysg (Rhan O Uned CL1 Yn y Gofrestr) Yn Ninas Casnewydd Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain O Fagwyr) i Fan i'r Gorllewin O Gyffordd 29 ((Cas-Bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain O Fagwyr)) a Chefnffordd Llundain i Abergwaun (Man i'r Dwyrain O Fagwyr i Gas-Bach)) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
I Brynu Yn Orfodol Dir Sy’n Ffurfio Rhan O Gomin A Hawliau Ar Dir Sy’n Ffurfio Rhan O Gomin.

Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried rhoi prosiect ar waith i adeiladu adran newydd o draffordd yr M4 i’r de o Gasnewydd, gan gynnwys gwaith ar-lein ac all-lein a gwelliannau i’r ffyrdd ymyl.