Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Traffordd Yr M4 (Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i’r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-Bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr)) a Chefnffordd Llundain i Abergwaun (Man i’r Dwyrain o Fagwyr i Gas-Bach) (Ffyrdd Ymyl) (Atodol) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Gorchymyn drafft, os caiff ei wneud, a fyddai'n awdurdodi'r newidiadau sydd eu hangen i fynedfeydd preifat.

Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried rhoi prosiect ar waith i adeiladu adran newydd o draffordd yr M4 i’r de o Gasnewydd, gan gynnwys gwaith ar-lein ac all-lein a gwelliannau i’r ffyrdd ymyl.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Ffyrdd Ymyl Atodol 201- (Maint Ffeil: 319KB)
Adobe PDF document
Ffyrdd Ymyl Atodol 201- Allwedd (Maint Ffeil: 188KB)
Adobe PDF document
Ffyrdd Ymyl Atodol 201- Cynllun (Maint Ffeil: 2.4MB)