Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Prynu Gorfodol Atodol Gweinidogion Cymru (Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i’r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr)) a Chefnffordd Llundain i Abergwaun (Man i’r Dwyrain o Fagwyr i Gas-bach)) (Rhif 3) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Prynu Gorfodol Tir

Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried rhoi prosiect ar waith i adeiladu adran newydd o draffordd yr M4 i’r de o Gasnewydd, gan gynnwys gwaith ar-lein ac all-lein a gwelliannau i’r ffyrdd ymyl

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Gorchymyn Prynu Gorfodol (Maint Ffeil: 350KB)
Adobe PDF document
Schedule 1 (Maint Ffeil: 908KB)
Adobe PDF document
Cynllun o'r lleoliad dalen 1 o 2 (Maint Ffeil: 2.70MB)
Adobe PDF document
Cynllun o'r lleoliad dalen 1a o 2 (Maint Ffeil: 1.09MB)
Adobe PDF document
Cynllun o'r lleoliad dalen 2 o 2 (Maint Ffeil: 1.70MB)