Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd i'r Fenni (Yr A465) (Deuoli o'r Fenni I Hirwaun a'r Ffyrdd Ymuno Ac Ymadael) a Chefnffordd Man i'r Dwyrain o Abercynon i Fan i'r Dwyrain o Ddowlais (Yr A4060) a Chefnffordd Caerdydd i Lansanffraid Glan Conwy (Yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Dowlais Top i Hirwaun) (Ffyrdd Ymyl) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Gorchymyn drafft hwn, os caiff ei wneud, yn awdurdodi’r newidiadau sydd angen eu gwneud i briffyrdd lleol a mynedfeydd preifat mewn cysylltiad â’r Gwelliant arfaethedig i gefnffordd yr A465 rhwng Dowlais Top a Hirwaun.

 

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Ffyrdd Ymyl 201- (Maint Ffeil: 580KB)
Adobe PDF document
Atodlen (Maint Ffeil: 513KB)
Adobe PDF document
Hysbysiad (Maint Ffeil: 197KB)
Adobe PDF document
Y Cynllun Allweddol 1 (Maint Ffeil: 680KB)
Adobe PDF document
Y Cynllun Allweddol 2 (Maint Ffeil: 698KB)
Adobe PDF document
Y Cynllun Allweddol 3 (Maint Ffeil: 1MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 1 (Maint Ffeil: 1MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 2 (Maint Ffeil: 1.5MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 3 (Maint Ffeil: 1.8MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 4 (Maint Ffeil: 1.7MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 5 (Maint Ffeil: 1.3MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 6 (Maint Ffeil: 1.3MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 7 (Maint Ffeil: 1.1MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 8 (Maint Ffeil: 3MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 9 (Maint Ffeil: 1.8MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 10 (Maint Ffeil: 1.7MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 11 (Maint Ffeil: 1.6MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 12 (Maint Ffeil: 1.5MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 13 (Maint Ffeil: 1MB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 14 (Maint Ffeil: 893KB)
Adobe PDF document
Cynllun Safle 15 (Maint Ffeil: 952KB)