Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Abergwaun i Fangor (Yr A487) (Pont Newydd Dros Afon Dyfi, Machynlleth)) 201-

Dolenni perthnasol

Rydym yn cynllunio rhan newydd o’r A487 i’r gogledd o Fachynlleth, gan gynnwys pont newydd ar draws yr Afon Dyfi.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Gweinidogion Cymru (a elwir yn y Gorchymyn hwn “yr awdurdod caffael”) yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn.

Mae Gweinidogion Cymru wedi llunio drafft o Orchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Abergwaun i Fangor (yr A487) (Pont Newydd dros Afon Dyfi, Machynlleth)) 201-

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Gorchymyn Prynu Gorfodol 201- (Maint Ffeil: 442KB)