Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd i’r Fenni (yr A465) (Deuoli o’r Fenni i Hirwaun a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Chefnffordd Man i’r Dwyrain o Abercynon i Fan i’r Dwyrain o Ddowlais (yr A4060) a Chefnffordd Caerdydd i Lanconwy (yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Gilwern i Fryn-mawr) (Ffyrdd Ymyl) 2014 (Amrywio) 201-

Mae’r Gorchymyn drafft hwn, os caiff ei wneud, yn awdurdodi’r newidiadau sydd angen eu gwneud i briffyrdd lleol a mynedfeydd preifat mewn cysylltiad â’r Gwelliant arfaethedig i gefnffordd yr A465 rhwng Gilwern a Brynmawr.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Ffyrdd Ymyl 2014 Amrywio 201- (Maint Ffeil: 230KB)
Adobe PDF document
Datganiad Esboniadol (Maint Ffeil: 362KB)
Adobe PDF document
Allwedd (Maint Ffeil: 132KB)
Adobe PDF document
Cynlluniau Allweddol A (Maint Ffeil: 1.8MB)
Adobe PDF document
Cynllun o’r Safle 1B (Maint Ffeil: 1.7MB)
Adobe PDF document
Cynllun o’r Safle 1C (Maint Ffeil: 1.7MB)
Adobe PDF document
Cynllun o’r Safle 2A (Maint Ffeil: 1.4MB)
Adobe PDF document
Cynllun o’r Safle 3A (Maint Ffeil: 1.6MB)
Adobe PDF document
Cynllun o’r Safle 4A (Maint Ffeil: 1.6MB)
Adobe PDF document
Cynllun o’r Safle 5A (Maint Ffeil: 1.6MB)
Adobe PDF document
Cynllun o’r Safle 6 (Maint Ffeil: 875KB)