Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn (Atodol) Cefnffordd Castell-Nedd i'r Fenni (Yr A465) (Deuoli o'r Fenni i Hirwaun a'r Ffyrdd Ymuno Ac Ymadael) A Chefnffordd Man i'r Dwyrain o Abercynon i Fan i'r Dwyrain o Ddowlais (Yr A4060) a Chefnffordd Caerdydd i Lansanffraid Glan Conwy (yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Dowlais Top i Hirwaun) (Ffyrdd Ymyl) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Gorchymyn drafft hwn, os caiff ei wneud, yn awdurdodi’r newidiadau sydd angen eu gwneud i briffyrdd lleol a mynedfeydd preifat mewn cysylltiad â’r Gwelliant arfaethedig i gefnffordd yr A465 rhwng Dowlais Top a Hirwaun.

Gellir gweld copi o’r Gorchymyn Ffyrdd Ymyl Atodol drafft a’r Hysbysiad ar www.llyw.cymru (detholer ‘Deddfwriaeth’, ‘Is-ddeddfwriaeth’, ‘Deddfwriaeth ddrafft’, ‘Offerynnau anstatudol drafft’, ‘Gorchmynion Ffyrdd Ymyl a Phrynu Gorfodol Drafft yn unol â’r Ddeddf Priffyrdd’).