Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchmynion drafft Ffyrdd Ymyl a Phrynu Gorfodol yn unol â'r ddeddf Priffyrdd

Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Llundain i Abergwaun (yr A40) (Gwelliant Llanddewi Felffre i Benblewin)) 201-

07/08/19
‘Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 12, 14, 125 a 268 o Ddeddf Priffyrdd 1980 yn gwneud y Gorchymyn hwn.’
 

Gorchymyn Cefnffordd Llundain i Abergwaun (yr A40) (Gwelliant Llanddewi Felffre i Benblewin) (Ffyrdd Ymyl) 201-

31/07/19
‘Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 12, 14, 125 a 268 o Ddeddf Priffyrdd 1980 yn gwneud y Gorchymyn hwn.’
 

Gorchymyn (Atodol) Cefnffordd Castell-Nedd i'r Fenni (Yr A465) (Deuoli o'r Fenni i Hirwaun a'r Ffyrdd Ymuno Ac Ymadael) A Chefnffordd Man i'r Dwyrain o Abercynon i Fan i'r Dwyrain o Ddowlais (Yr A4060) a Chefnffordd Caerdydd i Lansanffraid Glan Conwy (yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Dowlais Top i Hirwaun) (Ffyrdd Ymyl) 201-

07/03/18
Mae’r Gorchymyn drafft hwn, os caiff ei wneud, yn awdurdodi’r newidiadau sydd angen eu gwneud i briffyrdd lleol a mynedfeydd preifat mewn cysylltiad â’r Gwelliant arfaethedig i gefnffordd yr A465 rhwng Dowlais Top a Hirwaun.
 

Gorchymyn Prynu Gorfodol Atodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Castell-Nedd i'r Fenni (Yr A465) (Deuoli o'r Fenni i Hirwaun a'r Ffyrdd Ymuno Ac Ymadael) a Chefnffordd Man i'r Dwyrain o Abercynon i Fan i'r Dwyrain o Ddowlais (Yr A4060) a Chefnffordd Caerdydd i Lansanffraid Glan Conwy (Yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Dowlais Top i Hirwaun)) 201-

07/03/18
Prynu Gorfodol Tir A Hawliau Newydd
 

Gorchymyn Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd i’r Fenni (yr A465) (Deuoli o’r Fenni i Hirwaun a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Chefnffordd Man i’r Dwyrain o Abercynon i Fan i’r Dwyrain o Ddowlais (yr A4060) a Chefnffordd Caerdydd i Lanconwy (yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Gilwern i Fryn-mawr) (Ffyrdd Ymyl) 2014 (Amrywio) 201-

02/11/17
Gorchymyn Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd i’r Fenni (yr A465) (Gilwern i Fryn-mawr) (Ffyrdd Ymyl) 2014 (Amrywio) 201-
 

Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Abergwaun i Fangor (Yr A487) (Pont Newydd Dros Afon Dyfi, Machynlleth)) 201-

27/09/17
Mae Gweinidogion Cymru (a elwir yn y Gorchymyn hwn “yr awdurdod caffael”) yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn.
 

Gorchymyn Cefnffordd Abergwaun i Fangor (Yr A487) (Pont Newydd Dros Afon Dyfi, Machynlleth) (Ffyrdd Ymyl) 201-

06/09/17
Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 12, 14, 125 a 268 o Ddeddf Priffyrdd 1980(1) (“Deddf 1980”) yn gwneud y Gorchymyn hwn.
 

Gorchymyn Prynu Gorfodol Atodol Gweinidogion Cymru (Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i’r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr)) a Chefnffordd Llundain i Abergwaun (Man i’r Dwyrain o Fagwyr i Gas-bach)) (Rhif 4) 201-

22/08/17
Prynu Gorfodol Tir
 

Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd i'r Fenni (Yr A465) (Deuoli o'r Fenni I Hirwaun a'r Ffyrdd Ymuno Ac Ymadael) a Chefnffordd Man i'r Dwyrain o Abercynon i Fan i'r Dwyrain o Ddowlais (Yr A4060) a Chefnffordd Caerdydd i Lansanffraid Glan Conwy (Yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Dowlais Top i Hirwaun) (Ffyrdd Ymyl) 201-

13/07/17
Mae’r Gorchymyn drafft hwn, os caiff ei wneud, yn awdurdodi’r newidiadau sydd angen eu gwneud i briffyrdd lleol a mynedfeydd preifat mewn cysylltiad â’r Gwelliant arfaethedig i gefnffordd yr A465 rhwng Dowlais Top a Hirwaun.
 

Gorchymyn Prynu Gorfodol Atodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Abergwaun i Fangor (A487) (Ffordd Osgoi Caernarfon a Bontnewydd)) 201-

14/06/17
Prynu Gorfodol Tir A Hawliau Newydd
 

Gorchymyn Prynu Gorfodol Atodol Gweinidogion Cymru (Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i’r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr)) a Chefnffordd Llundain i Abergwaun (Man i’r Dwyrain o Fagwyr i Gas-bach)) (Rhif 3) 201-

26/05/17
Prynu Gorfodol Tir
 

Gorchymyn Traffordd Yr M4 (Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i’r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-Bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr)) a Chefnffordd Llundain i Abergwaun (Man i’r Dwyrain o Fagwyr i Gas-Bach) (Ffyrdd Ymyl) (Atodol) 201-

20/04/17
Mae'r Gorchymyn drafft, os caiff ei wneud, a fyddai'n awdurdodi'r newidiadau sydd eu hangen i fynedfeydd preifat.
 

Gorchymyn Prynu Gorfodol Atodol Gweinidogion Cymru (Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i’r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr)) a Chefnffordd Llundain i Abergwaun (Man i’r Dwyrain o Fagwyr i Gas-bach)) (Rhif 2) 201-

21/03/17
Prynu Gorfodol Tir
 

Gorchymyn Prynu Gorfodol Atodol Gweinidogion Cymru (Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i’r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i’r Dwyrain o Fagwyr)) a Chefnffordd Llundain i Abergwaun (Man i’r Dwyrain o Fagwyr i Gas-bach)) 201-

05/09/16
Prynu Gorfodol Tir A Hawliau Newydd
 

Hysbysiad o Fwriad i Brynu yn Orfodol Dir Sy'n Ffurio Rhan o Gomin a Hawliau ar Dir Sy'n Ffurio Rhan O Gomin, Tir a Adnabyddir Fel Rhan O Flaendraethau Afon Ebwy Ac Afon Wysg (Rhan O Uned CL1 Yn y Gofrestr) Yn Ninas Casnewydd Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain O Fagwyr) i Fan i'r Gorllewin O Gyffordd 29 ((Cas-Bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain O Fagwyr)) a Chefnffordd Llundain i Abergwaun (Man i'r Dwyrain O Fagwyr i Gas-Bach)) 201-

11/04/16
I Brynu Yn Orfodol Dir Sy’n Ffurfio Rhan O Gomin A Hawliau Ar Dir Sy’n Ffurfio Rhan O Gomin.
 

Hysbysiad o Fwriad i Brynu yn Orfodol Dir Dros Randir Gardd Gae Wrth Green Moor Lane, Magwr yn Sir Fynwy Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain O Fagwyr) I fan i'r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-Bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain o Fagwyr)) a Chefnffordd Llundain i Abergwaun (Man i'r Dwyrain o Fagwyr i Gas-Bach)) 201-

11/04/16
I Brynu Yn Orfodol Dir Dros Randir Gardd Gae.
 

Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Traffordd Yr M4 (Cyffordd 23 (Man I’r Dwyrain O Fagwyr) I Fan I’r Gorllewin O Gyffordd 29 (Cas-Bach) A Ffyrdd Cysylltu) A Thraffordd Yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man I’r Dwyrain O Fagwyr)) A Chefnffordd Llundain I Abergwaun (Man I’r Dwyrain O Fagwyr I Gas-Bach)) 201-

04/04/16
Prynu Gorfodol Tir A Hawliau Newydd.
 

Gorchymyn Traffordd Yr M4 (Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i'r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-Bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain o Fagwyr)) a Chefnffordd Llundain i Abergwaun (Man i'r Dwyrain o Fagwyr i Gas-Bach) (Ffyrdd Ymyl) 201-

10/03/16
Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried rhoi prosiect ar waith i adeiladu adran newydd o draffordd yr M4 i’r de o Gasnewydd, gan gynnwys gwaith ar-lein ac all-lein a gwelliannau i’r ffyrdd ymyl.
 

Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Castell-Nedd i'r Fenni (yr A465) (Deuoli o'r Fenni i Hirwaun a'r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) 201-

31/10/13
Bydd y Gorchymyn drafft hwn, os caiff ei wneud, yn caniatáu i ddarnau newydd o gefnffordd gael eu hadeiladu, gwelliannau ar linell, ac i statws cefnffordd gael ei dynnu oddi ar ddarnau o gefnffordd yr A465 sydd wedi’u disodli, rhwng Gilwern a Bryn-mawr.
 

Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd – Y Fenni (A465) (A4060) (A470) (Ffyrdd Cysylltu) 1999 (Bryn-mawr i Dredegar) Ffyrdd Cysylltu 201-

21/09/11
Bydd y Gorchymyn drafft hwn, os caiff ei wneud, yn caniatáu i ddarnau newydd o gefnffordd gael eu hadeiladu, gwelliannau ar linell, ac i statws cefnffordd gael ei dynnu oddi ar ddarnau o gefnffordd yr A465 sydd wedi’u disodli, rhwng Bryn-mawr a Thredegar ym Mwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.
 

Gorchymyn Cefnffordd Castell-Nedd I'r Fenni (Yr A465) A Chefnffordd Man I'r Dwyrain O Abercynon I Fan I'r Dwyrain O Ddowlais (Yr A4060) A Chefnffordd Caerdydd I Lanconwy (Yr A470) (Bryn-Mawr I Dredegar) (Ffyrdd Ymyl) 201-

14/09/11
Mae’r Gorchymyn drafft hwn, os caiff ei wneud, yn awdurdodi’r newidiadau sydd angen eu gwneud i briffyrdd lleol a mynedfeydd preifat mewn cysylltiad â’r Gwelliant arfaethedig i gefnffordd yr A465 rhwng Bryn-mawr i Dredegar ym Mwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.
 

Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Caersws I Fachynlleth (yr A489) Troetffordd/Ffordd Feiciau Gyfun) 201-

12/08/11
Mae'r Gorchmyn ddraft hwn, os caiff ei wneud, yn awdurdodi'r adeiladu troetffordd/ffordd feiciau gyfun yng Nghymuned Penegoes yn Sir Powys.
 

Gorchymyn Cefnffordd Abergwaun I Fangor (Yr A487) (Gwelliant Tŷ Cerrig, Garndolbenmaen) (Ffyrdd Ymyl) 201-

15/07/10
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 201-.
 

Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lan Conwy (yr A470) (Ffyrdd Ymyl Gwelliant Gelligemlyn) 201-

14/06/10
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 201-.
 

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL GWEINIDOGION CYMRU CEFNFFORDD ABERGWAUN I FANGOR (YR A487) (FFORDD OSGOI PORTHMADOG, MINFFORDD A THREMADOG) 200-

10/06/08
PRYNU TIR A HAWLIAU I’R DE O DREMADOG AC I’R GOGLEDD O BORTHMADOG A MINFFORDD YN ORFODOL
 

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL GWEINIDOGION CYMRU (CEFNFFORDD ABERGWAUN I FANGOR (A487), FFORDD OSGOI PORTHMADOG, MINFFORDD A THREMADOG) 200-

10/06/08
DEDDF PRIFFYRDD 1980 a DEDDF CAFFAEL TIR 1981
 

THE FISHGUARD TO BANGOR TRUNK ROAD (A487) SIDE ROADS AND SCHEDULE ORDER

16/05/08
THE FISHGUARD TO BANGOR TRUNK ROAD (A487) (PORTHMADOG, MINFFORDD AND TREMADOG BYPASS) (SIDE ROADS) ORDER 200-AND SCHEDULE ORDER
 

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL GWEINIDOGION CYMRU (CEFNFFORDD CAERDYDD I LAN CONWY (YR A470) - GWELLIANT PENLOYN I DAN LAN) 200-

05/07/07
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar .... 200- a’i enw yw Cefnffordd Caerdydd I Lan Conwy (Yr A470) - Gwelliant Penloyn I Dan Lan) 200-
 

GORCHYMYN CEFNFFORDD CAERDYDD I LAN CONWY (YR A470) (GWELLIANT PENLOYN I DAN LAN, FFYRDD YMYL) 200

14/06/07
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar .... 200- a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd I Lan Conwy (YR A470) (Gwelliant Penloyn I Dan Lan, Ffyrdd Ymyl) 200
 

Gorchymyn Prynu Gorfodol Cefnffordd Dolgellau I Fan i'r de o Benbedw (A494) (Gwelliant Drome Corner i Ewloe) 200- .

16/01/07
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar .... 200- a’i enw yw Gorchymyn Prynu Gorfodol Cefnffordd Dolgellau I Fan i'r de o Benbedw (A494) (Gwelliant Drome Corner i Ewloe) 200- .
 

Gorchymyn Prynu Gorfodol Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cefnffordd Llundain I Abergwaun (A40) Gwelliant Penblewyn I Barc Slebets) 200-

10/01/07
Prynu Gorfodol Tir A Hawliau Newydd Rhwng Penblewyn A Pharc Slebets, Sir Benfro.
 

Gorchymyn Ffordd Gysylltu a Ffordd Ymuno Cefnffordd Dolgellau i’r De o Benbedw (A494) (Ffyrdd Ymyl Gwelliant Drome Corner i Ewloe) 200-

29/12/06
Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar ... 200-. Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Ffordd Gysylltu a Ffordd Ymuno Cefnffordd Dolgellau i’r De o Benbedw (A494) (Ffyrdd Ymyl Gwelliant Drome Corner i Ewloe) 200- a Gorchymyn Cefnffordd Dolgellau i Fan i'r De O Benbedw (A494) (Gwelliant Drome Corner i Ewloe Ci ...
 

Gorchymyn Cefnffordd Llundain I Abergwaun (A40) (Ffyrdd Ymyl Gwelliant Penblewyn I Barc Slebets) 200-

13/12/06
Awdurdodir Cynulliad Cenedlaethol Cymru i adeiladu’r bont newydd a bennir yn Atodlen 3 i’r Gorchymyn hwn fel rhan o welliannau’r gefnffordd.
 

Cefnffordd Caerdydd I lan Conwy (A470) Gwelliant Llanrwst I hafod

15/06/06
Enw'r Gorchymyn hwn yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru Gorchymyn Prynu Gorfodol (Cefnffordd Caerdydd i Lanconwy (A470) Gwelliant Llanrwst i Hafod) 200-
 

Cefnffordd Llundain I Gaergybi (A5) Gwelliant Pont Melin Rug

18/05/06
Gorchymyn Prynu Gorfodol 200-
 

Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd I Lan Conwy (A470) (Gwelliant Llanrwst I Hafod, Ffyrdd Ymyl) 200-

04/05/06
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar .... 2006. Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lanconwy (A470) (Gwelliant Llanrwst i Hafod, Ffyrdd Ymyl) 200-.
 

Gorchymyn Traffordd yr M4 (Gwaith Lledu o Gyffordd 29 (Cas-bach) i Gyffordd 32 (Coryton)) (Ffyrdd Ymyl) 200-

01/03/06
Gorchymyn o dan adrannau 18, 125 a 268 o Ddeddf Priffyrdd 1980
 

Cynllun Lledu Traffordd yr M4 - Cyffordd 29 (Cas-bach) i Gyffordd 32 (Coryton): Hysbysiad Penderfyniad ar Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol

01/03/06
Mae'r prosiect yn ymwneud â lledu ar lein ddarn 13 km (8 milltir) o draffordd ddwy-lôn ddeuol i fod yn ddarn tair-lôn deuol i'r gogledd o Gaerdydd drwy dirlun gweddol wledig ac wedi’i ffinio â thir amaethyddol a choetir.
 

Cynllun Traffordd yr M4 (Slipffyrdd Cyffordd 30 (Pentwyn))(Peri bod yn Ffordd yn dod yn Gefnffordd) 200-

01/03/06
Daw'r Cynllun hwn i rym ar .... 200- a'i enw fydd Cynllun Traffordd yr M4 (Slipffyrdd Cyffordd 30 (Pen-twyn)) (Peri bod Ffordd yn dod yn Gefnffordd) 200-.
 

Atodlen - Gorchymyn Traffordd yr M4 (Gwaith Lledu o Gyffordd 29 (Cas-bach) i Gyffordd 32 (Coryton)) (Ffyrdd Ymyl) 200-

01/03/06
Daw'r Cynllun hwn i rym ar .... 200- a'i enw fydd Cynllun Traffordd yr M4 (Slipffyrdd Cyffordd 30 (Pen-twyn)) (Peri bod Ffordd yn dod yn Gefnffordd) 200-.
 

Hysbysiad - Gorchymyn Traffordd yr M4 (Gwaith Lledu o Gyffordd 29 (Cas-bach) i Gyffordd 32 (Coryton)) (Ffyrdd Ymyl) 200-

01/03/06
Gorchymyn o dan adrannau 18, 125 a 268 o Ddeddf Priffyrdd 1980