Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

GORCHYMYN CEFNFFORDD CAERDYDD I LAN CONWY (YR A470) (GWELLIANT PENLOYN I DAN LAN, FFYRDD YMYL) 200

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar .... 200- a’i enw yw Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd I Lan Conwy (YR A470) (Gwelliant Penloyn I Dan Lan, Ffyrdd Ymyl) 200