Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL GWEINIDOGION CYMRU (CEFNFFORDD ABERGWAUN I FANGOR (A487), FFORDD OSGOI PORTHMADOG, MINFFORDD A THREMADOG) 200-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.