Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lan Conwy (yr A470) (Ffyrdd Ymyl Gwelliant Gelligemlyn) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 201-.

Ei enw yn Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lan Conwy (yr A470) (Ffyrdd Ymyl Gwelliant Gelligemlyn) 201-.