Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Safle Glo Brig Diwygiedig Estyniad Margam, Mynyddcynffig, Ger Pen-Y-Bont Ar Ogwr) 200-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 29 Ionawr 2009.

Bydd y Gorchymyn hwn yn weithredol ar y dyddiad y cyhoeddir gyntaf yr hysbysiad yn nodi ei fod wedi ei wneud yn unol ag adran 252(10) o Ddeddf 1990. Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Cau Priffyrdd (Safle Glo Brig Diwygiedig Estyniad Margam, Mynyddcynffig, ger Pen-y-bont ar Ogwr) 200-.