Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Rhos yr Haidd, Carno, Caersws, Powys) Order 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.

Bydd y datblygiad arfaethedig hwn yn gwneud trosi 3 adeilad amaethyddol yn 3 annedd, gwneud mynedfa i gerbydau, gosod tanc carthion a gwaith cysylltiedig yn Rhos yr Haidd, Carno, Caersŵs, Powys yn unol â chaniatâd cynllunio a roddwyd o dan Ran III o Ddeddf 1990 gan y Cyngor ar 6 Mawrth 2008 o dan gyfeirnod M/2007/0954 fel y'i hamrywiwyd gan y Cyngor ar 31 Awst 2011 o dan gyfeirnod P/2011/0816.