Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Tir i'r Gorllewin o Kingsmills Road, Hightown, Wrecsam) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.

Mae’r Gorchymyn hwn yn ofynnol er mwyn galluogi’r cynnig i ddymchwel canolfan adnoddau cymunedol bresennol, codi 92 o anheddau i gynnwys cymysgedd o dai a fflatiau a ffurfio Mynedfeydd i Gerbydau a Cherddwyr, ynghyd â Chanolfan Adnoddau Gymunedol newydd a gwaith allanol cysylltiedig.