Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Cau Priffyrdd (Troetffordd ac Ymyl ym Mryngolwg a Brynawelon, Cwm-bach, Aberdâr, Rhondda Cynon Taf) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.

Mae'r Gorchymyn hwn yn ofynnol er mwyn galluogi'r gwaith o adeiladu 25 o dai anghenion cyffredinol a 12 o randai anghenion cyffredinol yn rhifau 40 - 44 Brynawelon a rhifau 67 a 68 Bryngolwg, Cwm-bach, Aberdâr CF44 0DG.