Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Llwybr Ceffylau (BR107) ar Dir yn Nhirpentwys (Bwriad i Adfer Hen Weithfeydd Mwyngloddio Brig yn Nhirpentwys) Torfaen) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
Bydd y Gorchymyn hwn yn galluogi adfer hen weithfeydd mwyngloddio brig, tynnu agregau eilaidd ac adeiladu ffordd fynediad newydd sy’n effeithio ar hawliau tramwy cyhoeddus yn Nhirpentwys, Torfaen, yn unol â chaniatâd cynllunio a roddwyd yn unol ag apêl o dan Ran 3 o Ddeddf 1990 gan Weinidogion Cymru ar ******* 201- o dan y cyfeirnod APP/U/201/A/17/3187180.