Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Stryd John, Butetown, Caerdydd) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
Bydd y Gorchymyn hwn yn galluogi’r cais hybrid sy’n cynnwys cais llawn ar gyfer yr adeilad masnachol defnydd cymysg arfaethedig ar yr ochr ddeheuol (Rhif 1 Stryd John) a chais amlinellol ar gyfer adeilad masnachol a gwesty hamdden defnydd cymysg arfaethedig ar yr ochr ogleddol (Rhif 2 Stryd John). Bydd yn cynnwys gwaith i greu mannau parcio cysylltiedig, gwaith i wella tir cyhoeddus a gwaith tirweddu ar dir ar ochrau gogleddol a deheuol Stryd John, Callaghan Square, Butetown, Caerdydd, yn unol â chaniatâd cynllunio a roddwyd o dan Ran 3 o Ddeddf 1990 gan y Cyngor ar 4 Ebrill 2018 o dan y cyfeirnod 17/02615/MJR.