Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Gorsaf Fysiau Merthyr Tudfil, Tir Cyfagos i Heol yr Alarch, Merthyr Tudfil) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.

Bydd y Gorchymyn hwn yn galluogi adeiladu gorsaf fysiau newydd a gwelliannau i dir cyhoeddus drwy ddarparu tirweddu caled a meddal a gwaith cysylltiedig, yn unol â’r caniatadau cynllunio a roddwyd o dan Ran 3 o’r Ddeddf gan y Cyngor ar 21 Gorffennaf 2016 o dan y cyfeirnod P/16/0048.