Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Rhodfa'r Gorllewin a Quay Street, Y Rhyl, Sir Ddinbych) 200-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Gorchymyn hwn yn awdurdodi cau priffyrdd i alluogi ail-ddatblygu tir ar Safle Ocean Beach Wellington Road, y Rhyl, i ddarparu datblygiad defnydd cymysg gan gynnwys fflatiau preswyl, gwesty, cynnull a hamdden, busnes, mânwerthu, caffis, bwytai a thafarndai, mannau parcio, defnydd newydd yn y maes cyhoeddus a defnydd atodol gyda phriffyrdd cysylltiedig a gwaith arall  gan gynnwys tyrbinau gwynt ac, o bosibl, gosodiadau haul PV, yn unol â chaniatâd cynllunio a roddwyd gan Gyngor Sir Ddinbych ar 27 Tachwedd 2007 o dan gyfeirnod 45/2006/1200/PF.